Regler i parken

Alle som klatrer må signere Egenerklæringsskjema

- Maksimum vekt i parken: 120 kg

- Minimum vekt for den lengste Ziplinen: 50kg

- Maksimum vekt for den lengste Ziplinen: 100kg

- Alle barn under 12 år skal følges av en voksen i løypene, maks 3 barn pr. voksen

- Høydebegrensninger:

o Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år: ingen

o Øvelse løype 1 og 2: minimum høyde 115 cm

o Grønn løype: minimum høyde 115 cm

o Blå løype: minimum høyde 115 cm

o Blå+ løype: minimum høyde 115 cm

o Rød løype: minimum høyde 150 cm

- Maks 2 voksne og 1 barn pr. plattform

- Maks 1 person på hvert element

- Berusede personer får ikke klatre

- Følg instruksjoner som gies fra Parkens personnel. Personer som ikke følger instruksjon kan bli bortvist fra området

- Følgende personer frarådes å klatre i parken:

o Gravide

o Personer med hjerte-/lungeproblemer

o Personer med nakke-, rygg- eller skulderskader

o Personer med andre alvorlige skader eller lidelser

- Ta gjerne med hunden, men husk hundepose og respekter båndtvang!

- Det er totalforbud mot røyking på hele parkens område på grunn av skogbrannfare, samt for å vise hensyn til parkens gjester

- Det er forbudt med bruk av åpen ild, inkludert engangsgriller. Gassgrill vil være tilgjengelig for parkens gjester

- Deler av parken er i et landskapsvernområde med verdifulle kulturminner. Vis hensyn til naturen og kulturminnene, bruk merkede stier!