Egenerklæringskjema

Jeg å ha lest og forstått reglene, som gjelder for Gjøvik Klatrepark. Jeg er innforstått med at dersom jeg bryter sikkerhetsreglene kan ikke Gjøvik Klatrepark holdes ansvarlig for konsekvensene. Bruk av parken kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også innforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.

Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene hos Gjøvik Klatrepark, og er klar over at dersom barnet bryter sikkerhetsreglene kan ikke Gjøvik Klatrepark holdes ansvarlig for konsekvensene.
 

vennligst fyll ut skjemaet 

Deltagere
Erklæring
Jeg herved erklærer *
Nyhetsbrev
Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Gjøvik Klatrepark
Vi sender ut nyhetsbrev ca en gang i måneden