Prosedyre for avvik og hendelser

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med denne prosedyren er å beskrive arbeidsoppgavene til de som melder inn avvik og hendelser.

Avvik og hendelser er alle forhold som ikke er normale i parken og som kan være en fare for sikkerheten på noen som helst måte. Dette kan være alt fra en stubbe noen snubler i, til at noen klager på en hard landing på en zipline osv.

Alle avvik og hendelser skal meldes inn til parkleder. Det skal beskrives hvem, når og hvor det er i anlegget (plattformnummer hvis det er i noen av løypene/innretningene) samt en så fullstendig beskrivelse som mulig.

Parkleder fører dette inn i skjemaet for rapportering av avvik og hendelser. Ved mistanke om alvorlige avvik/ hendelser skal driftsleder kontaktes.