Skjema for innrapportering av avvik og hendelser

Dette skjemaet er en del av bedriftens sikkerhetsstyringssystem og grunnlaget for risikoanalysen i bedriften.

Alle avvik og hendelser skal meldes inn til parkleder. Det skal beskrives hvem, når og hvor det er i anlegget (plattformnummer hvis det er i noen av løypene/innretningene) samt en så fullstendig beskrivelse som mulig. Parkleder fører dette inn i skjemaet. Ved mistanke om alvorlige avvik/ hendelser skal driftsleder kontaktes.

Dato *
Dato
Dato for hendelsen
Løype, samt evt platfornummer eller annen lokasjon for hendelsen
Gi en detaljert beskrivelse av den uønskede hendelsen
Her kan dere gi en anbefaling med bakgrunn av den uønskede hendelsen