Prosedyre for kontroll av klatreparken

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med denne prosedyren er å beskrive arbeidsoppgavene til den som skal kontrollere Gjøvik Klatrepark ved åpning og stenging. Kontroll skal foretas av person som har gjennomført opplæring i kontroll av løypene.

Skader og mangler skal meldes øyeblikkelig til Driftsansvarlig Martin Skogstad (976 48 608)

Daglig kontroll:

  • Daglig kontroll består av generell visuell inspeksjon av klatreløypene som kan foretas fra bakken.
  • Låse opp løypene, alle stiger fires ned
  • Se etter skader
  • Grener som har falt ned eller annet som kan tyde på skade
  • Hovedfokus ved daglig kontroll er at sikringswire og sikringsfunksjoner er 100% intakte og funksjonelle. Ved tvil, må dette kontrolleres

Fyll ut - Sjekkliste - for daglig kontroll

En til to løyper skal kontrolleres hver eneste åpningsdag ved å klatre gjennom disse, slik at hele klatreparken er kontrollert når uken er slutt.

Stenging av klatreparken:

  • Begynn med å låse rød løype kl. 16.30, lås deretter i nedadgående vanskelighetsgrad.
  • Påse at det ikke er noen igjen i parken
  • Kontroller at alle løypene er tomme.
  • Vått utsyr henges til tørk på egnet sted
  • Sjekk at det er ryddig i parken og at søppel er tatt bort


 

Årlig kontroll foretas av Driftsleder.