Inspeksjonslogg av visuell inspeksjon og testklatring

Visuell inspeksjon skal gjennomføres på alle løypene daglig.

Det skal gjennomføres minimum en testklatring av minst to av løypene daglig.

Dato *
Dato
Dato for inspeksjonen
Utført av *
Utført av
Visuell inspeksjon. *
Visuell inspeksjon er gjennomført på alle løyper
Testklatring *
Testklatring er gjennomført på følgende løyper
Her skal dere føre evt merknader, reperasjoner som må utføres