Prosedyre for evakuering

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med denne prosedyren er å beskrive arbeidsoppgavene til de som skal evakuere
Klatreparken. Klatreparken skal evakueres ved tordenvær, sterk vind (+8 m/s), skogbrann eller andre situasjoner der det kan være fare for de besøkende. Parkleder bestemmer når Klatreparken skal evakueres og stenges.

Følgende prosedyre skal utføres:

 1. Vurdere faren
 2. Jevnlig dialog over radio mellom Parkvakter og Parkleder
 3. Dersom tordenvær, sterk vind, skogbrann eller andre situasjoner med fare for skader på mennesker og utstyr: KLATREPARKEN EVAKUERES OG STENGES!!!
 4. Parkleder fordeler løyper som skal evakueres
 5. Etter evakuering møtes alle i resepsjonen

Oppgaver ved evakuering:

 • Besøkende i begynnelsen av løypene får beskjed om å gå ned stigen
 • Besøkende nærme zip-line får beskjed om å kjøre ned
 • Andre besøkende i løypene fires ned fra nærmeste plattform
 • Alle får beskjed om å levere utstyr i resepsjonen der de får informasjon om hva som skjer videre
 • Løypene stenges etter hvert som de tømmes for besøkende


Ved brann:

 • Ring 110; Hvor, hva, hvem
 • Brannslukningsapparat hentes i resepsjonen
 • Begynn slukningsarbeid


Vedlegg:

Prosedyre for redning
Prosedyre for skader