Prosedyre for redning

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med denne prosedyren er å beskrive arbeidsoppgavene til den som skal utføre redninger ved Gjøvik Klatrepark.
Kun ansatte som er blitt trent i redning skal utføre dette.

Opplæringen består av:

 • Valg av raskeste vei opp
 • Klatring med Jumar
 • Nedfiring fra plattform eller element
 • Nedfiring fra nett
 • Redning på zip-line

ALLE REDNINGER SKAL MELDES OVER RADIO TIL PARKLEDER MED STEDSANGIVELSE.

Personer som faller av elementer eller har frykt for å gå videre, skal fires ned fra klatreløypene.  Husk at blodsirkulasjonen blir hemmet når en person henger lenge. Prioriter avlastning og rask nedfiring. Be vedkommende om å sykle med beina og bevege kroppen.

Ved redning skal følgende utsyr medbringes i redningsbaggen:

 • I’D med karabin med treveislås
 • Redningstau med karabin med treveislås
 • Friksjonskarabin
 • 1 stk. karabiner med treveislås
 • 2 stk. karabiner
 • Petzl talje
 • Jumar
 • Kniv

Følgende momenter skal utføres ved redning fra plattform:

 • Sikre vedkommende i løkke på treet
 • Monter I’D til sikringswire eller i din egen sele, gull mot høyre
 • Kontroller at treveiskarabin er låst
 • Friksjonskarabin settes helst på et høyt punkt eller i din egen lårløkke
 • Fest redningstau til grønn løkke på selen til vedkommende
 • Kontroller at treveiskarabinen er låst
 • Redningstau inn i I’D
 • Redningstau inn i friksjonskarabin
 • Stram redningstau og lås I’D
 • Be vedkommende å sette seg ned for å kontrollere at I’D er låst
 • Når I’D er låst, ta av vedkommende sine karabiner
 • Start nedfiring, I’D låser ved «panikk»
 • Be vedkommende om å ta av karabinen når han/hun er på bakken
 • Pakk sammen og gå raskeste vei ned
 • Redningstauet skal kveiles opp ved hjelp av nakkemetoden

Følgende momenter skal utføres ved redning fra element:

 • Bruk korte sløyfer
 • Dersom behov for bruk av trinse, lag slyngen kort for å lette arbeidet ditt
 • Monter I’D til Jag gull mot høyre
 • Kontroller at treveiskarabinen er låst
 • Bruk av Jag, se vedlagt instruksjon
 • Friksjonskarabin settes på Jag, i din egen lårløkke eller sikringswire
 • Fest redningstau til grønn løkke på selen til vedkommende
 • Kontroller at treveiskarabinen er låst
 • Redningstau inn i I’D
 • Stram redningstau og lås I’D
 • Redningstau inn i friksjonskarabin
 • Heis opp vedkommende med Jag´n
 • Når I’D er låst, ta av vedkommende sine karabiner
 • Start nedfiring, I’D låser ved «panikk»
 • Be vedkommende om å ta av karabinen når han/hun er på bakken
 • Pakk sammen og gå raskeste vei ned
 • Redningstauet skal kveiles opp ved hjelp av nakkemetoden

Følgende momenter skal utføres ved redning der personen har panikk eller er bevistløs:

 • Tilkall ekstra hjelp. I slike situasjoner skal man være 2 til 3 personer som utfører redning
 • Dersom personen er bevistløs, ring 113
 • Utfør livreddende tiltak på plattform eller i hindring
 • Bruk Jag for å heise vedkommende opp
 • Monter karabinen på redningstauet i sikringswire
 • Monter 1 stk. karabin med treveislås i grønn løkke og inn i din egen løkke (sikringspunkt)
 • Monter I’D i sikringspunktet på din egen sele, samme løkke som for slynger, gull mot høyre
 • Friksjonskarabin settes i din egen lårløkke
 • Kontroller at treveiskarabinene er låst
 • Redningstau inn i I’D
 • Redningstau inn i friksjonskarabin
 • Stram redningstau og lås I’D
 • Når I’D er låst, ta av vedkommende sine karabiner
 • Start nedfiring, I’D låser ved «panikk»
 • Utfør livreddende tiltak på bakken
 • Redningstauet skal kveiles opp ved hjelp av nakkemetoden

Følgende momenter skal utføres ved redning der personen henger på zip-line og det ikke er behov for nedfiring:

 • Bruk eksisterende tau ved zip-lines
 • Tau heises opp til vedkommende ved hjelp av stang
 • Dersom det ikke er stang, kast tauet opp
 • Ved grønt tau, be vedkommende dra seg inn til nytt oransje tau
 • Følg med på det grønne tauet
 • Be vedkommende feste karabinen på oransje tau til grønn løkke
 • Dra vedkommende inn i nett ved hjelp av oransje tau
 • Be vedkommende kaste ned det grønne tauet
 • Kveil opp tauene

Følgende momenter skal utføres ved redning der personen henger/satt seg fast på zip-line og det kan være behov for nedfiring:

 • Fir deg ut fra plattformen eller nettet, ta også med ekstra redningstau
 • Eventuelt be en annen Parkvakt om hjelp til å sikre deg ut til vedkommende
 • Utfør nedfiring som beskrevet fra element
 • Redningstauet skal kveiles opp ved hjelp av nakkemetoden

Følgende momenter skal utføres dersom en person har kjørt på krokene:

 • Redningstau inn i I’D
 • Knyt en løkke på redningstauet
 • Kast opp tau med løkke slik at vedkommende kan stå i løkka og sette på trinsen selv
 • Dersom vedkommende ikke klarer dette, følg instruks for nedfiring fra zip-line

Vedlegg:

Informasjon og bruk av Falcon sele
Bruk av Petzl talje