Prosedyre for seler og hjelmer

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med denne prosedyren er å beskrive arbeidsoppgavene til den som leverer ut og tar imot seler og hjelm ved Gjøvik Klatrepark.

Følgende momenter skal utføres ved utlevering av sele og hjelm:

 • Kun seler som henger oppe skal leveres ut
 • Gjør oppmerksom på at grønn løkke skal være foran og ben gjennom lårløkkene
 • Stram selen godt oppe i livet før lårløkkene
 • Remmene skal festes bakover på selen, dette gjelder også lårløkkene
 • Hjelm strammes under haken og bak i nakken
 • Ikke kle på deltaker selen, la de prøve først. Kontroll av sele skjer ved Instruksjon i Øvelsesløypa

Følgende momenter skal utføres ved mottak av sele og hjelm:

 • Alle seler legges i kassen for kontroll før de henges opp
 • Hjelm i samme kasse

Kontroll av seler før de henges opp:

 • Kontroller alle tau for skader, brennmerker el.
 • Kontroller karabiner for skader/slitasje
 • Kontroller trinse for skader/slitasje
 • Kontroller spenner på selen
 • Kontroller selen for rift, løse tråer el.
 • Kontroller kontrastsømmer på selen
 • Dersom sele, karabiner eller trinse har en skade, legges denne til side i egen kasse for senere kontroll. Er det rift i kanten på selen, skal denne kasseres.
 • Dersom karabiner eller trinse må byttes, skal dette loggføres av Parkleder
 • Kun Parkleder har lov til å bytte ut karabiner og trinse på seler

Kontroll av hjelm før den legges i kasser:

 • Kontroller hakebånd og lås
 • Kontroller om stramming i nakken fungerer
 • Se over hjelm for eventuelle skader
 • Hjelmen skal vaskes dersom den er møkkete
 • Hjelmen skal desinfiseres med jevne mellomrom
 • Det skal ligge ca. 15 hjelmer i hver kasse
 • Dersom hjelmen har en skade, legges denne til side i egen kasse for senere kontroll

Vedlegg:

Simba sele
Ouistiti sele
Panji sele
Track trinse