Prosedyre for instruksjon

Dato: 15.10.2017 Revisjon: 02
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med denne prosedyren er å beskrive arbeidsoppgavene til den som er instruktør ved Gjøvik Klatrepark

Instruktør skal følge godt med når gjestene gjennomfører øvelse løypa. Det er ikke akseptabelt at instruktør sitter på bakken med mobiltelefon eller er ukonsentrert.

Gjestenes oppfatning av sikkerheten i klatreparken er viktig og førsteinntrykket får de i øvelse løypa.

Følgende momenter skal utføres:

 • Husk at du representerer Gjøvik Klatrepark, smil og fremstå som en trygg person☺
 • Ønsk alle velkommen til Gjøvik Klatrepark og presenter deg selv
 • Del opp i grupper
 • Fortell om de forskjellige løypene, anbefal at alle starter med grønn klatreløype
 • Kontroll av sele, skal sitte godt oppe i livet, husk lårløkker
 • Har man tatt av og på selen og hjelmen selv, skal man innom en instruktør for å sjekke at selen og hjelmen sitter riktig på
 • Kontroll av hjelm, skal strammes også i bakhodet og under haken
 • Alle skal øve på å ta av og på hjelmen, vis spesielt hvordan man åpner hjelmen under haken
 • Sjekk stramming av barneseler på skuldrene, og sjekk stramming av tauløkke
 • De som har langt hår skal samle håret i en strikk
 • Løse gjenstander skal oppbevares i lommer med glidelås
 • Ved mistanke om berusede personer, kontakt Parkleder
 • BARN UNDER 12 ÅR SKAL FØLGES AV EN VOKSEN I KLATRELØYPENE!!!
 • Høydebegrensninger er absolutte
 • Informer om de ulike løypene og fargegraderingene på disse
 • Det er kun lov til 2 voksne og 1 barn eller 2 barn og 1 voksen pr. plattform
 • Det er kun lov til 1 person pr. hindring
 • Man skal ikke kjøre zip-line før det er ledig i nett, plattform eller på bakken
 • Ingen skal kjøre den store zip-line før de har fått klarsignal av en vakt

 • Alle gjester må på se at det ikke finnes noen andre gjester i på zip-line eller i nettet på andre siden. Husk, noen kan glidd tilbake og dermed kan det se ”ledig” ut.

 • Alle sikrer seg i wiresløyfer når de lander etter å ha kjørt zip-line
 • Ved «propp» er det lov til å spørre pent om å gå forbi, vis hensyn til hverandre
 • Vis frem karabiner og trinse på wire ved Øvelsesløypa
 • Forklar at man sikrer seg med karabinene og trinse og karabiner på zip-line
 • Forklar hvordan man kjører zip-line. Venstre arm ut og styr ved å vri i underkant av plastikken på slyngene. Der man lander på plattform eller på bakken så setter man beina ned når du rekker ned og går av farten.
 • Man skal alltid feste karabiner hver sin vei til løkke på treet før man går videre til neste hinder
 • Rodeostopp festes i grønn løkke på selen
 • Rodeostopp fungerer som et sikkerhetsbelte
 • Gå gjennom Øvelsesløype og forklar følgende:
 • Man skal sikre seg i løkke på hvert eneste tre
 • Begge karabinene festes krok i tau, gjerne hver sin vei, denne type sikring finner vi i blant annet i hoppene, sikring ved skigang og i fugleburet
 • Karabiner hver sin vei sikres til løkke på tre
 • Karabiner hver sin vei festes på hver sin side på bru
 • Karabiner hver sin vei sikres til løkke på tre
 • Karabiner hver sin vei festes til wire og man holder seg i tauene
 • Karabiner hver sin vei sikres til løkke på tre
 • Karabiner hver sin vei festes til wire, gå lett gjennom nettet
 • Karabiner hver sin vei sikres i løkke på tre
 • Trinse settes på wire, deretter en og en krok. Husk at kroker skal plasseres oppe på trinse
 • Forklar at man aldri skal ta på wire under kjøring!!!
 • Forklar at det er viktig å vente med den siste karabinen til det er helt klart på plattform eller i nettet
 • Kjør zip-line og vis hvor de skal gå etterpå, tegn for at det er klart. Strekk en hånd i været for å vise at det er klart for neste
 • Gå rolig tilbake på stien og spør om noen har noen spørsmål
 • Send opp en og en i løypa og se om de har forstått instruksjonen
 • Voksen som følger små barn, skal alltid gå opp stigen først og sende barnet først på zip-line. Da kan vi hjelpe barnet fra bakken.
 • Opplever man at noen er usikre, ta de tilbake og gjennomfør løypa en gang til
 • Ta kontakt med Parkleder dersom du er veldig usikker på en person
 • Se ekstra godt på barn
 • Hvis barn er usikre, si til voksen som er ansvarlig at han/hun må passe ekstra på
 • VÆR IKKE REDD FOR Å SI I FRA
 • GJESTENES OPPFATNING AV SIKKERHETEN I PARKEN ER SUPERVIKTIG OG FØRSTEINNTRYKKET FÅR DE UNDER OPPLÆRINGSRUNDEN.