Arbeidsbeskrivelse Parkleder

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med dette dokumentet er å beskrive beskrive arbeidsoppgavene til den som er parkvakt ved Gjøvik Klatrepark.

Parkvakten har som oppgave å gi alle besøkende høye opplevelser. Det vi si at alle skal føle seg sett, alle skal ha en god opplevelse i klatreløypene og i våre tilleggsaktiviteter, samt at de besøkende skal ha en god opplevelse i resepsjonen/kiosken, ved grillplassen, og faktisk på toalettene.

Følgende momenter skal utføres:

 1. Utføre oppgaver som Parkleder delegerer
 2. Kontroll av klatreløypene, se prosedyre
 3. Ta imot alle besøkende med en positiv og blid holdning, se hver enkelt person
 4. HØYE OPPLEVELSER FOR ALLE!
 5. Følge opp regler for aktiviteter hos Gjøvik Klatrepark, se vedlegg Regler i parken
 6. Arbeid i resepsjon og kiosk
 7. Kunden må fylle ut egenerklæringsskjemaet
 8. Levere ut sele og hjelm og kontroll av disse både før og etter klatring
 9. Instruksjon i Øvelsesløypa, se egen prosedyre: Instruksjon
 10. Vakt i alle løypene
 11. Kontroll av redningsbag
 12. Oppmuntre de som klatrer til å gå videre, helst ikke redde de ned
 13. Ved en eventuell redning – gå opp og gå sammen med personen ned
 14. Redningsoppdrag, se prosedyre: Redning
 15. Alle redninger skal meldes til Parkleder over radio
 16. Skader, se egen prosedyre: Skader
 17. Toalett og resepsjon skal støvsuges og vaskes (Dette er også en del av opplevelsen til besøkende i klatreparken)
 18. Grillområde skal holdes ryddig og bordene skal vaskes med Grønnsåpe
 19. Hele området skal ryddes for søppel ved slutten av dagen, også under klatreløypene. Snusposer er også søppel
 20. Søppel legges i container

Vedlegg:

Egenerklæringsskjema
Regler i parken
Prosedyre instruksjon
Prosedyre for redning
Prosedyre for skader
Prosedyre for seler og hjelm
Prosedyre for kontroll av klatreløypene