Arbeidsbeskrivelse Parkleder

Dato: 24.07.2017 Revisjon: 01
Sist revidert av: Christian Bakke


Hensikten med dette dokumentet er å beskrive beskrive arbeidsoppgavene til den som er parkleder ved Gjøvik Klatrepark.

Følgende momenter skal utføres:

 1. Låse opp og klargjøring av anlegget
 2. Kontroll av redningsbaggene
 3. Utføre daglig sjekkliste for klatreløypene. Sjekklister ligger i egen perm i resepsjonen.
 4. Utføre en gang pr. måned sjekkliste for alle løypene. Sjekklister ligger i egen perm i resepsjonen.
 5. Dersom tordenvær: KLATREPARKEN STENGES!!!
 6. Ta i mot alle besøkende med en positiv og blid holdning.
 7. HØYE OPPLEVELSER FOR ALLE!
 8. Følge opp regler for aktiviteter hos Gjøvik Klatrepark, se vedlegg: Regler i parken
 9. Arbeid i resepsjon og kiosk
 10. Ta i mot grupper
 11. Kunden må fylle ut egenerklæringsskjemaet
 12. Instruksjon i Øvelsesløypa, se vedlegg for Instruksjon
 13. Vakt i alle løypene
 14. Oppfølging av Parkvakter
 15. Oppmuntre de som klatrer til å gå videre, helst ikke redde de ned
 16. Ved en eventuell redning – bruk redningsutstyr og følg prosedyre for redning
 17. Skader, se egen prosedyre for dette
 18. Toalett og resepsjon skal støvsuges og vaskes (Dette er også en del av opplevelsen til besøkende i klatreparken), deleger dette til Parkvakt
 19. Grillområde skal holdes ryddig og bordene skal vaskes med Grønnsåpe, deleger dette til Parkvakt
 20. Hele området skal ryddes for søppel ved slutten av dagen, også under klatreløypene. Snusposer er også søppel
 21. Søppel legges i container
 22. Ved slutt dag, skal kassen telles opp og det skal skrives ut rapporter på denne og terminalen.
 23. Alle stiger låses og området kontrolleres. Sort løype låses først!

Vedlegg:

Egenerklæringsskjema
Regler i parken
Prosedyre instruksjon
Prosedyre for redning
Prosedyre for skader
Prosedyre for seler og hjelm
Prosedyre for kontroll av klatreløypene